Make music. Have fun. Move yourself. Perform together. Become friends. Overcome prejudices. Feel free. Experience opportunities. And a difference.

Besplatno poticanje muzičkog/glazbenog stvaralaštva za svako dijete.

Superar surađuje sa profesionalnim muzičarima/glazbenicima i nudi djeci i mladim ljudima besplatan pristup za kulturno unapređenje. Ovaj pristup višeslojnog pozitivnog djelovanja muzike/glazbe trebao bi doprijeti do djece i mladih ljudi neovisno na njihovu kulturnu, vjersku, jezičnu i ekonomsku pozadinu. Superar trenutno radi sa ukupno više od 3000 djece i mladih ljudi u sedam europskih zemalja.

Za ovaj rad se koriste etablirane strukture i suradnja sa školama i drugim institucijama. Razmjena između muzičara/glazbenika i djece, kao i razmjena između 28 Superar lokacija, bitna je komponenta u prevazilaženju svih vrsta granica i izgradnji mostova za budućnost.

Muzika/Glazba donosi radost i razvija potencijal.

Muzika/glazba djeluje na naš život. Ona nas dovodi i do smijeha i do plača. Inspirira nas da plešemo i pjevamo. Povezuje ljude, čak i one koji nemaju mnogo toga zajedničkog. Muzičko/glazbeno obrazovanje ne samo da razvija muzičke sposobnosti djece i mladih, već jača i druge važne vještine kao što su koncentracija, predanost, komunikacijske vještine, kreativnost, samopercepcija, samodisciplina, samopouzdanje i osjećaj odgovornosti. Ovi pozitivni efekti čudesnog svijeta muzike/glazbe su naučno dokazani.

Jedna pozornica
za mnoge talente.

U Superaru je svako dijete – neovisno od njegove socijalne i financijske situacije ili njegovog vjerskog i kulturnog porijekla – superzvijezda. I upravo zbog toga, svako dijete dobije pozornicu kakvu jedna superzvijezda zaslužuje.

Neograničena radost i prijateljstva.

Muzika/glazba ne poznaje granice. Kako vidljive, tako i nevidljive. Muzika/glazba povezuje ljude i stvara prijateljstva, ne mareći za društvene, etničke, vjerske i političke razlike.

Zajedničko stvaranje muzike/glazbe izoštrava čula tolerancije, obzirnosti, timskog rada i komunikacijskih vještina.

Također, stvara osjećaj zajedništva i razumijevanja da svaki jezik i svako kulturno naslijeđe ima jednaku vrijednost. Pomaže pojedincu da pronađe i ukorijeni svoj identitet, te obogaćuje sve nas da iskusimo različitosti. Integracija, jednake mogućnosti i podrška obrazovanju – za sve ovo se zalaže Superar.

Mali početak
nečeg velikog.

Priča o Superaru počinje 2009. godine, kada je osnovan od strane Wiener Konzerthaus (Bečka koncertna dvorana), Hora/Zbora bečkih dječaka i Caritas-a Bečke nadbiskupije. Pod tadašnjim programskim nazivom “Vorlaut” Superar je podržavao 350 djece u horskom/zborskom pjevanju u tri bečke osnovne škole.

Godine 2012., Superar je osnovao svoju prvu programsku lokaciju izvan Austrije, u Švicarskoj. Rezultat jednog višelokacijskog projekta je u
2013. godini bio početak stvaranja orkestarskog programa. To je prva besplatno dostupna ponuda instrumentalnim lekcijama Superar programa. Iste godine, sa radom počinju i druge lokacije u Austriji (Štajerska i Vorarlberg), kao i lokacije u Slovačkoj i Rumuniji.

2014. godina označava još jednu prekretnicu: Superar po prvi put otvara svoj administrativni i istovremeno glazbeni/muzički centar u prostorijama „Brotfabrik“ (tvornica kruha/hljeba) u Beču, okrug Favoriten. Godine 2015., Superar počinje sa radom u Lihtenštajnu. U Beču se održava natjecanje za pjesmu Eurovizije. Na otvaranju u koncertnoj dvorani „Wiener Stadthalle“ Superar hor/zbor sa 80 djece pjeva pred milionskom publikom.

Program u Bosni i Hercegovini počinje 2016. godine. Suradnja sa “Vereinigte Bühnen Wien“ (pozornice grada Beča) omogućava Superaru pokretanje muzičkog/glazbenog teatarskog programa (mjuzikl). 2017. godine u kooperaciji sa privatnim Univerzitetom za muziku/glazbu i umjetnost pokrenuta je klasa za udaraljke. 2018. godine uspostavlja se prva suradnja sa Bečkom državnom operom i osnivaju se programske lokacije Mödling i Superar Mađarska.

Danas sa Superarom, više od 3000 djece, u sedam europskih zemalja, pjeva i svira zajedno prevazilazeći granice. U budućnosti želimo dalje i zajedno rasti.