Make music. Have fun. Move yourself. Perform together. Become friends. Overcome prejudices. Feel free. Experience opportunities. And a difference.

26 lokacija,
7 zemalja,
jedna strast:
Muzika/Glazba

108 djece
2 škole, 1 hor

198 djece
4 škole

130 djece
2 škole

172 djece
1 škole

1108 djece
11 škole

30 djece
1 škole

110 djece
3 škole

280 djece
3 škole
2 centra za djecu i mlade

29 djece
1 škole, 1 vrtić

104 djece
5 škole

81 Kinder
1 Schule

12 djece
1 škole

20 djece
1 škole

20 djece
1 škole

20 djece
1 škole

50 djece
1 škole

30 djece
1 škole

150 djece
1 škole

105 djece
2 škole

80 djece
1 škole, 1 Community Center

65 djece
2 škole

170 djece
1 škole

85 djece
1 škole

30 djece
1 škole

36 djece
1 vrtić

Superar je aktivan i izvan granica Austrije. Zahvaljujući neograničenoj posvećenosti svih zaposlenih, muzičara/glazbenika i svih onih koji podržavaju ideju Superara, svi zainteresirani sada mogu besplatno zaroniti u svijet muzike/glazbe i u Rumuniji, Mađarskoj, Lihtenštajnu, Slovačkoj, Švicarskoj, Bosni i Hercegovini.

Sve lokacije rade sa istim principima. Uz pomoć lokalnih kooperacijskih partnera poticanje muzičkog/glazbenog stvaralaštva se odvija u školskom sistemu, kao i u društvenim centrima.

Djeca i mladi ljudi redovito učestvuju u međunarodnim projektima razmjene – muzički/glazbeni repertoar je njihov zajednički Superar jezik.

U Austriji Superar trenutno surađuje sa 19 škola. Naša zemlja kao osnivač prve Superar lokacije je i ključna poveznica (most) između naših istočnih i zapadnih lokacija.

Švicarska prati više od 400 djece u njihovom muzičkom/glazbenom razvoju od 2012. godine. Tamošnja podružnica je druga najveća, neovisna lokacija. U Lihtenštajnu Superar program se nudi u jednom vrtiću uz pomoć Hilti fondacije za oko 40 djece.

Bosna i Hercegovina pokazuje da muzika/glazba prevazilazi prepreke: U bivšem ratnom području preko 280 djece pjeva i svira zajedno u programu Superar – bez obzira na njihovu etničku pripadnost.

U Slovačkoj Superar koristi postojeće strukture kako bi u djeci različitih etničkih grupa probudio njihovu zajedničku muzikalnost. U Rumuniji je program trenutno usmjeren na pružanje umjetničke potpore mađarskoj i rumunjskoj djeci, kao i romskoj etničkoj skupini. Trenutno, na najmlađoj lokaciji u Mađarskoj preko 100 djece oduševljeno dijeli strast prema muzici/glazbi.

Muzika/Glazba povezuje zemlje, kulture i ljude.

Mi iz Superara sebe doživljavamo kao obrazovni projekt koji također promiče interkulturalnost. Interkulturalna kompetencija nije vidljiva samo kod naše djece i mladih ljudi. Naši nastavnici također svakodnevno uče jedni od drugih.

Superar, Verein zur Förderung der Musik
Kulturhaus Brotfabrik
Absberggasse 27/Stiege 3
1100 Beč
office@superar.eu
+43 1 600 53 51

Sabine Gretner

Geschäftsführung

Andy Icochea Icochea

Musikalischer Leiter

Mirjam Kluger

Marketing & Social Media

Franziska Mendrina (Karenz)

Marketing & Social Media

Bernhard Halbwachs

Eventkoordination & Raumvermietung

Valerie Uhlig

Programmkoordination Wien

Alice Bayer (Karenz)

Projektmanagement & Controlling

Julia Bauer

Projektmanagement & Controlling

Marie Mikes

Projektmanagement

Tobias Kremshuber

Standortleitung & Chorleiter Salzburg

Magdalena Fingerlos

Standortleitung & Chorleiterin Vorarlberg/Liechtenstein

Holger Hütter

Standortleitung Steiermark

Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország
1025 Budimpešta
Battai út 5
judit.morvay@superar.eu
+36 20 776 96 24

Morvay Judit

Programvezető

Dorner Ottilia

Zenepedagógus

Udruženje Superar u BIH
Zmaja od Bosne 47a/087
71000 Sarajevo
officebih@superar.eu
+387 62 878 677

Alma Karić

Umjetnička direktorica

Stela Vasić

Menadžerica za poslovni razvoj

Občianske združenie Superar Slovakia
Búdková 22
811 04 Bratislava Staré Mesto
www.superar.sk
marek.kapusta@superar.sk
+421 911 470 777

Superar Romania
Caritas Alba Iulia
Piața Trandafirilor 61
540053 Târgu Mureș
www.caritas-ab.ro
tunde.mihaly@caritas-ab.ro
+40 724 322 680

Superar Suisse
Weststrasse 182
8003 Zürich
www.superarsuisse.org
info.suisse@superar.eu

Superar, Verein zur Förderung der Musik
Kulturhaus Brotfabrik
Absberggasse 27/Stiege 3
1100 Beč
office@superar.eu
+43 1 600 53 51