Make music. Have fun. Move yourself. Perform together. Become friends. Overcome prejudices. Feel free. Experience opportunities. And a difference.

28 lokacija,
7 zemalja,
jedna strast:
Muzika/Glazba

101 djece
2 škole

191 djece
3 škole

135 djece
2 škole

224 djece
1 škole

1108 djece
11 škole

35 djece
1 škole

162 djece
3 škole

243 djece
3 škole
2 centra za djecu i mlade

120 djece
1 škole, 1 vrtić

75 djece
1 škole

81 djece 1 škole

76 djece
1 škole

30 djece
1 Community Center

20 djece
1 Community Center

20 djece
1 Community Center

60 djece
1 Community Center

40 djece
1 Community Center

25 djece
1 Community Center

30 djece
1 Community Center

25 djece
1 Community Center

95 djece
2 škole

58 djece
2 škole, 1 Community Center

65 djece
2 škole

113 djece
1 škole

51 djece
1 škole

21 djece
1 škole

36 djece
1 vrtić

Superar je aktivan i izvan granica Austrije. Zahvaljujući neograničenoj posvećenosti svih zaposlenih, muzičara/glazbenika i svih onih koji podržavaju ideju Superara, svi zainteresirani sada mogu besplatno zaroniti u svijet muzike/glazbe i u Rumuniji, Mađarskoj, Lihtenštajnu, Slovačkoj, Švicarskoj, Bosni i Hercegovini.

Sve lokacije rade sa istim principima. Uz pomoć lokalnih kooperacijskih partnera poticanje muzičkog/glazbenog stvaralaštva se odvija u školskom sistemu, kao i u društvenim centrima.

Djeca i mladi ljudi redovito učestvuju u međunarodnim projektima razmjene – muzički/glazbeni repertoar je njihov zajednički Superar jezik.

U Austriji Superar trenutno surađuje sa 19 škola. Naša zemlja kao osnivač prve Superar lokacije je i ključna poveznica (most) između naših istočnih i zapadnih lokacija.

Švicarska prati više od 400 djece u njihovom muzičkom/glazbenom razvoju od 2012. godine. Tamošnja podružnica je druga najveća, neovisna lokacija. U Lihtenštajnu Superar program se nudi u jednom vrtiću uz pomoć Hilti fondacije za oko 40 djece.

Bosna i Hercegovina pokazuje da muzika/glazba prevazilazi prepreke: U bivšem ratnom području preko 280 djece pjeva i svira zajedno u programu Superar – bez obzira na njihovu etničku pripadnost.

U Slovačkoj Superar koristi postojeće strukture kako bi u djeci različitih etničkih grupa probudio njihovu zajedničku muzikalnost. U Rumuniji je program trenutno usmjeren na pružanje umjetničke potpore mađarskoj i rumunjskoj djeci, kao i romskoj etničkoj skupini. Trenutno, na najmlađoj lokaciji u Mađarskoj preko 100 djece oduševljeno dijeli strast prema muzici/glazbi.

Muzika/Glazba povezuje zemlje, kulture i ljude.

Mi iz Superara sebe doživljavamo kao obrazovni projekt koji također promiče interkulturalnost. Interkulturalna kompetencija nije vidljiva samo kod naše djece i mladih ljudi. Naši nastavnici također svakodnevno uče jedni od drugih.

Superar, Verein zur Förderung der Musik
Kulturhaus Brotfabrik
Absberggasse 27/Stiege 3
1100 Beč
office@superar.eu
+43 1 600 53 51

Sabine Gretner

Geschäftsführung

Franziska Mendrina

Marketing & Social Media

Bernhard Halbwachs

Eventkoordination & Raumvermietung

Valerie Kausel

Programmkoordination Wien

Regina Zens

Finanzen

Isabelle Abrokat

Finanzen & Controlling

Luise Pestel

Monitoring & Evaluation Officer

Maxi Allesch

Projektmanagement Internationale Koordination

Tobias Kremshuber

Standortleitung & Chorleiter Salzburg

Jakob Peböck

Standortleitung & Chorleiter Vorarlberg/Liechtenstein

Holger Hütter

Standortleitung Steiermark

Superar Zeneművészeti Alapítvány Magyarország
1025 Budimpešta
Battai út 5
www.superar.hu
judit.morvay@superar.eu
+36 20 776 96 24

Morvay Judit

Programvezető

Dorner Ottilia

Zenepedagógus

Udruženje Superar u BIH
Zmaja od Bosne 47a/087
71000 Sarajevo
officebih@superar.eu
+387 62 878 677

Alma Karić

Umjetnička direktorica

Stela Vasić

Menadžerica za poslovni razvoj

Občianske združenie Superar Slovakia
Búdková 22
811 04 Bratislava Staré Mesto
www.superar.sk
marek.kapusta@superar.sk
+421 911 470 777

Superar Romania
Asociația Superar
elana.andrews@superar.eu
+40 751 283131

Superar Suisse
Weststrasse 182
8003 Zürich
www.superarsuisse.org
info.suisse@superar.eu

Superar, Verein zur Förderung der Musik
Kulturhaus Brotfabrik
Absberggasse 27/Stiege 3
1100 Beč
office@superar.eu
+43 1 600 53 51