Make music. Have fun. Move yourself. Perform together. Become friends. Overcome prejudices. Feel free. Experience opportunities. And a difference.

superar, lat. superare
prevazići (granice) - nadmašiti (sebe)
Aktivno muziciranje povezuje, jača i inspirira. Neprofitno udruženje Superar koristi upravo taj potencijal muzike/glazbe sa ciljem da pozitivno promijeni društvo. Besplatna ponuda muzičkog/glazbenog programa pruža se kroz orkestar, hor/zbor i muzički teatar (mjuzikl) za djecu i mlade u sedam europskih zemalja.

superar, lat. superare
prevazići (granice) - nadmašiti (sebe)
Aktivno muziciranje povezuje, jača i inspirira. Neprofitno udruženje Superar koristi upravo taj potencijal muzike/glazbe sa ciljem da pozitivno promijeni društvo. Besplatna ponuda muzičkog/glazbenog programa pruža se kroz orkestar, hor/zbor i muzički teatar (mjuzikl) za djecu i mlade u sedam europskih zemalja.